top of page

【7月視力篩查活動- 基督教香港信義會馬鞍山信義學校】

2023年7月21日

視力篩查活動

上星期五(21日),我哋眼睛健康基金連同愛心義工們受合作機構 YDAHK 香港青年發展聯盟 邀請去到 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 為小學生提供初步眼睛檢查,當中包括視力及眼壓檢查。檢查完結後,義工都有簡單分析講解個結果比參加者了解自己的眼睛健康!

活動完結之後發現,有唔少同學仔有鴛鴦眼嘅問題!當中有部分同學仔兩隻眼度數相差有200度或以上,有機會係平時用眼習慣同姿勢唔好而造成!我地同同學仔傾開,佢地覺得自己睇嘢好清晰所以就無處理依個問題,所以最好嘅做法就係定期去做眼睛檢查同有需要就配副適合自己嘅眼鏡!bottom of page