top of page

【7月護眼講座及視力篩查活動-紅磡羅陳楚思長者鄰舍中心】

2023年7月31日

護眼講座及視力篩查活動

今個星期一(31日),我哋眼睛健康基金、義務眼科專科醫生Dr.Michelle Wong 連同愛心義工再次受邀去到紅磡羅陳楚思長者鄰舍中心 ,為中心在埸人士舉辦眼睛講座,向佢地講解『老年常見眼疾』,仲分享埋護眼小貼士,教大家平時點樣保護雙眼!

講座後,我地仲為參加者提供埋初步眼睛檢查,包括視力及眼壓檢查,檢查後會逐個簡單分析講解個結果比參加者知㗎!

好多老友喺問答環節都好熱烈向醫生舉手發問,了解一D平時眼睛會出現嘅問題,例如︰流眼水、眼乾,睇嘢會濛等等嘅問題。不過想詳細了解眼睛詳情,可以去搵眼科醫生做一個詳細嘅眼睛檢查!bottom of page