top of page

【7月護眼講座及視力篩查活動- 和悅會 Woopie Club (土瓜灣)長者日間中心】

2023年7月14日

護眼講座及視力篩查活動

上星期五(14日) ,我哋眼睛健康基金職員、義務眼科專科醫生Dr.Chow 連同愛心義工受邀去到 和悅會 Woopie Club (土瓜灣)長者日間中心為在埸人士舉辦眼睛講座,向佢地講解『老年常見眼疾』,仲分享埋護眼小貼士,教大家平時點樣保護雙眼!

當日在埸嘅老友記都好踴躍向醫生問問題,唔只問醫生有關白內障、青光眼同其他眼睛毛病,仲有向醫生查詢自己本身滴嘅眼藥水係咪適合自己滴。

不過如果唔好以為滴眼藥水就可以解決到所有眼睛嘅不適,眼睛一有唔舒服就快D搵眼科醫生 做一個詳細嘅檢查 !
bottom of page