top of page

【9月護眼講座及視力篩查-Hotel Icon】

2023年9月21日

護眼講座及視力篩查

【9月護眼講座及視力篩查】

今個星期四(21日),我哋眼睛健康基金職員、Eye Fund Support Team連同義務眼科專科醫生Dr.Ben Chu受邀去到尖沙咀Hotel Icon 為酒店職員舉辦眼睛講座 ,向佢地講解『一般常見眼疾』及『辦公護眼知識』,仲分享埋護眼小貼士,教大家平時點樣保護雙眼 及提供初步眼睛檢查,包括視力及眼壓檢查,檢查後會逐個簡單分析講解個結果 比參加者知㗎 !

今次參加者對於白內障同矯視手術都想了解多D,喺問答環境熱烈發問相關問題,醫生亦好詳細解答問題!

如果大家都想Keep住眼睛健康,就要定期去搵眼科醫生做一個詳細嘅眼睛檢查 !

特別鳴謝 Jamieson HK 禮品贊助

bottom of page