top of page

【Vision Saver 義工培訓】-第二期

2023年4月23日

Vision Saver 義工計劃 (第二期)

喺啱啱個星期日(4月23日),Vision Saver義工培訓(第二期)完滿結束啦!

好多謝各位參加者嘅出席,不但同大家分享自己之前義工經驗,同時無私分享一D親身經歷過嘅眼部問題,如眼底出血,有飛蚊症等等,令到其他參加者更加關注自身的眼睛健康。`

嗰日咁多位參加者都學到好多嘢,帶走嘅唔只係得一個護眼福袋、出席證書同「全面眼睛檢查」慈善優惠,仲帶走咗豐富嘅知識,如眼疾相關資訊,如何護眼,親身體驗到唔同眼疾人士嘅視覺同學習使用驗眼機等!

bottom of page